Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü
 


TARİHÇE

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nin (ESEF) temelini, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde, 14 Mart 1974 tarihli Bakanlık oluru ile kurulmuş bulunan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu oluşturmaktadır. İlk kurulduğunda üç yıllık olan öğrenim süresi, 1975 yılında dört yıla çıkarılmıştır. Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu; Ev Ekonomisi, İş ve Teknik Eğitim ve İşletmecilik Bölümü olarak yapılandırılmıştır. Okul bu yapısı ile 1982 yılına kadar hizmet vermiştir. Fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki Eğitim Fakültesi içerisinde Teknoloji Eğitimi Bölümü olarak yer almış, 1988 yılında mevcut bölümler arasına Bilgisayar Eğitimi Programı da ilave edilmiş, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile "Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi" olarak yeniden yapılandırılmış ve ilköğretim okullarında zorunlu okutulan iş eğitimi dersini verecek öğretmenleri yetiştirme misyonu verilmiştir. Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü de, ilköğretimde zorunlu okutulmakta olan İş Eğitimi dersi kapsamında yer alan dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. 2005 yılında Milli Eğitim bakanlığı Talim ve terbiye kurulunca İş Eğitimi dersi kaldırılıp yerine Teknoloji ve Tasarım dersi konulmuştur. Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisinin Mayıs 2006'da yayımlanan 69. cilt ve 2584. sayısında yer alan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı kararı ile bölümümüzün misyonu değiştirilmiştir.

133 sayılı kararı ile Bölüm mezunları, bundan sonra, kurum beslenmesi, mutfak hizmetleri, kat hizmetleri, servis hizmetleri, pastacılık bölüm alan ve dallarının ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, kafeterya işletmeciliği, turizm ve otelcilik, yat kaptanlığı, mutfak, yaşlı hizmetleri ile diğer alanların beslenme alanına ait teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ev yönetimi ve beslenme, alanın/dalın teorik ve uygulamalı diğer meslek dersleri kapsamındaki alanlara ilişkin derslerin öğretmeni olarak atanacaklardır. Ayrıca bölümümüz mezunları Bölüm kapsamındaki eğitim alanlarına ilişkin özel ve kamu kuruluşlarında mal ve hizmet üretiminde yönetici ve uzman olarak çalışabilmektedirler.

Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü'nün temel amaçları öğrencilere aile ile ilgili bilim dallarında temel disiplinleri kazandırarak ihtiyaçların doğru karşılanması; iyi bir tüketici bilinci geliştirerek üretimin yönlendirilmesi, aile ve toplumun yaşama düzeyinin yükseltilmesi; bireyleri hızla değişen endüstriyel toplum şartlarına hazırlayıp, bilim ve teknoloji kullanarak, ihtiyaçların en üst düzeyde karşılanması; aile biliminin endüstride kapsadığı meslekleri tanıtarak gençlerin doğru meslek seçmelerinin sağlanması konularında eğitim, öğretim ve araştırma yapmak olarak belirlenmiştir. 2006 Haziran döneminde Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans öğretimi başlatılmıştır. Alan dersleri ise aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına göre şekillenmektedir.

           Besin ve Beslenme Teknolojisi  Eğitimi Anabilim Dalı

           Çocuk Gelişimi ve İnsan İlişkileri Eğitimi Anabilim Dalı

           Konaklama ve Beslenme Kurumları Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı

           Tekstil - Moda ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı

           Tüketici Eğitimi Anabilim Dalı