AKTS

Avrupa Kredi Transfer Sistemi

 

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi (AKTS) öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Genellikle yükseköğretim kurumlarında kredi tanımı, öğretenle temasta bulunulan süre, öğrenme edinimleri ve öğrenci iş yükü gibi kıstaslara dayalı olmaktadır.

 

Avrupa Kredi Transfer ve Toplama Sistemi, öğrenenin programın veya dersin öngörülen öğrenme edinimleri ve yetilerle ifade edilen amaçlarını başarabilmesi için gereken iş yükü olarak tanımlanır. AKTS çalışmaları Erasmus programı içerisinde 1989 yılında başlamıştır. Avrupa üniversitelerinde başarı ile uygulanmıştır. Başlangıçta kredi transferi için düşünülen bu kredi sistemi, son yıllarda, kurumsal, ulusal, uluslararası ve Avrupa ölçeğinde kredi toplama amacıyla da kullanılmaktadır. AKTS 1999 Haziranında kabul edilen Bolonya kararlarının temel hedeflerindendir. AKTS öğrenci değişimi ve akademik tanınırlık için önemli araçlardan birisidir.
Bölümlere ait AKTS / Sorumlular:
Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi
Bilgisayar Eğitimi ---
Endüstriyel Teknoloji Eğitimi ---
İşletme Eğitimi --
Eğitim Bilimleri ---