Bilgisayar Eğitimi Bölümü
 

 

 

TARİHÇE

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi'nin (ESEF) temelini, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde, 14 Mart 1974 tarihli Bakanlık oluru ile kurulmuş bulunan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu oluşturmaktadır. İlk kurulduğunda üç yıllık olan öğrenim süresi, 1975 yılında dört yıla çıkarılmıştır. Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu; Ev Ekonomisi, İş ve Teknik Eğitim ve İşletmecilik Bölümü olarak yapılandırılmıştır. Okul bu yapısı ile 1982 yılına kadar hizmet vermiştir. Fakültemiz, 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki Eğitim Fakültesi içerisinde Teknoloji Eğitimi Bölümü olarak yer almış, 1988 yılında mevcut bölümler arasına Bilgisayar Eğitimi Programı da ilave edilmiş, 3 Temmuz l992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile “Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Bilgisayar Eğitimi Bölümünün amacı, örgün eğitim kurumlarında yer alan, özellikle de yazılım ağırlıklı, bilgisayar ile ilgili dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmek ve bu alanda kamu ve özel sektörün uzman ihtiyacını karşılamaktır. Lisans ve Lisans üstü düzeylerde yetiştirilen uzman personel, eğitimde bilgisayar teknolojisinin en verimli biçimde kullanılmasını sağlayacak bilgi ve beceri düzeylerine ulaştırılmaktadır.

Bölüm mezunları, örgün eğitimin her alanında bilgisayar derslerini verebilecek niteliklere sahip olmanın, kamu ve özel sektörde bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı her alanda çalışabilmenin yanı sıra, üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarında ilerleyebilmekte ve istihdam edilmektedir. Bölümün dört yıllık lisans eğitimi programı, genel kültür, pedagojik formasyon ve alan derslerinden oluşmaktadır. Alan dersleri aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına göre şekillenmektedir:

·          Bilgisayar Yazılım Eğitimi Anabilim Dalı

·          Bilgisayar Donanım Eğitimi Anabilim Dalı

·          Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalı

·          Sayısal Yöntemler Eğitimi Anabilim Dalı

·          Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı