Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü
 

Genel Bilgiler           Yönetim         Akademik Kadro         Lisans         Lisansüstü          Projeler

 

Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü; endüstriyel teknolojinin temel kavramları, endüstriyel üretim zinciri ve buna bağlı uygulamalar ile Teknoloji ve Tasarım alanına yönelik olarak yaratıcı düşünme, teknolojik süreçler ve uygulamalar, tasarlama ve yapma, araştırma, yaratıcı düşünme stratejileri kullanma, teknolojik problemleri çözümleme ve kritik düşünme becerileri kullanma konularında yetkinlik kazandırmaya yönelik eğitim vermektedir. Teknolojinin uluslararası alanda kabul edilen mühendislik yaklaşımı olan “her türlü teknolojik süreci malzeme, enerji ve bilginin elde edilmesi, depolanması ve kullanılmasına indirgeme” prensibi çerçevesinde malzeme, üretim, enerji, ulaşım, elektronik, bilgisayar destekli tasarım ve ICT alanlarında sunulan uygulamalı eğitim imkânlarının yanı sıra, endüstriyel tasarım süreçlerine yönelik beceriler kazandırılmaktadır. Bu çerçevede, multi-disipliner eğitim anlayışıyla, çıktı temelli öğrenme sistemi uygulanmaktadır.

Lisans programı, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Multi-disipliner teknoloji alanlarına ilişkin uygulamalar, endüstriyel tasarım, görsel iletişim, güç ve enerji, elektronik, seramik, metalişleri, ağaçişleri ve elektrik atölyelerinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar laboratuarlarında günümüz teknolojisine uygun şekilde yürütülen CAD/CAM ve ICT uygulamaları ile eğitim süreci desteklenmektedir.

Bölüm lisans programı mezunları, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca istihdam edilmektedir. Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Teknoloji ve Tasarım alanına öğretmen yetiştiren Türkiye'deki tek bölümdür (MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12.05.2006 ve 133 sayılı kararı gereğince). Teknoloji ve Tasarım alanında duyulan yoğun ihtiyaç nedeniyle, bölümümüz mezunlarının tamamı teknoloji ve tasarım öğretmeni olarak istihdam edilebilmektedir. Bölüm mezunları, aynı zamanda teknik öğretmen unvanına sahip olmaktadır. Ayrıca, aldıkları multi-disipliner eğitimle ilişkili olarak özel sektördeki değişik endüstriyel üretim süreçlerinde uzman olarak iş bulabilme imkanları da mevcuttur.

Bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere, Bologna Sürecine uyumlu 3 kademeli eğitim sistemi uygulanmaktadır. Yürütülen eğitim programları, uluslar arası düzeyde tanınır ve karşılaştırılabilir düzeyde olup AB ile ABD’deki benzer programlarla sürekli işbirliği içerisindedir. Ayrıca, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen doçentlik bilim dalları içerisinde yer almaktadır.

Bölümde 4 yıllık (8 yarıyıl) lisans eğitimi verilmektedir. Lisans düzeyindeki multi-disipliner teknolojik alan dersleri bölüme bağlı aşağıdaki anabilim dalları tarafından yürütülmektedir:

· Malzeme ve Üretim Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı

· Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı

· Elektrik - Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı

· Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı

AB Eğitim Programlarına aktif katılım sağlayan Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü’nün değişik Avrupa Üniversitelerindeki Teknoloji Eğitimi Bölümleriyle öğrenci ve öğretim elemanı değişim anlaşmaları bulunmaktadır. AB Eğitim Programları kapsamında, her yıl belirlenen kontenjan çerçevesinde yurtdışına eğitim alma ve staj yapmak üzere lisans ve lisansüstü öğrencileri gönderilmektedir. Avrupa, ABD ve Japonya’daki teknoloji eğitimi ve eşdeğeri bölümlerle eğitim ve araştırma alanında yoğun bir işbirliği sürdürülmektedir. Ayrıca, mevcut eğitim programlarının sürekli gelişimi için özgün ve sürdürülebilir kalite güvence mekanizmaları yürütülmektedir.