ETE Lisansüstü Eğitim

Genel Bilgiler           Yönetim         Akademik Kadro         Lisans         Lisansüstü          Projeler

 

Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü, Bologna sürecine uyumlu olarak 3 kademeli (lisans, yüksek lisans, doktora) ve kademeler arasında uygun kriterlerle geçiş imkanı sağlayan derece sistemini uygulamaktadır. Bölümün Yüksek lisans ve doktora programları ulusalar arası alanda tanınır ve karşılaştırılabilir düzeydedir.

Yüksek lisans ve doktora programlarında, tanımlanan multi-disipliner alanlara yönelik geliştirilen yaratıcı düşünme stratejileri çerçevesinde ileri düzey teknolojik süreçlerin uygulanması ve kritik düşünme becerilerinin artırılarak ileri düzey teknolojik problemlerin çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

 

Misyon  Vizyon
Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri  Öğretim Üyeleri ve Uzmanlık Alanları
Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği  Bilimsel Hazırlık Programı
Fen Bilimleri Enstitüsü Formları  Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Formu

 

DERS KATALOĞU - AKTS BİLGİ PAKETİ

Dersin Adı Kredisi AKTS Kredisi
Endüstriyel Teknoloji Eğitimi * 3 7,5
İleri Kaynak Teknikleri 3 7,5
Aşınma Mekanizmaları ve Ölçüm Yöntemleri 3 7,5
Endüstriyel Teknolojide Bilgisayar Uygulamaları 3 7,5
İleri Yüzey İşleme Teknikleri 3 7,5
Kesme Teorisi ve Ağaç İşleme Makineleri 3 7,5
Masa Üstü Yayıncılık 3 7,5
Endüstriyel Malzemelerde Tah. Muay. Yönt. 3 7,5
Tanıtma ve Yayın Grafiği 3 7,5
Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri 3 7,5
İleri Hidrolik ve Pnömatik Sistem Tasarımı ve Uygulamaları 3 7,5
Enerji Ekonomisi 3 7,5
Endüstriyel Teknolojide Araştırma Yöntemleri 3 7,5
Ahşap Malzemelerde Test Teknikleri 3 7,5
Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı 3 7,5
Ahşap Konstrüksiyonlar 3 7,5
Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri 3 7,5
Bütünleşik Tasarım Süreci Ve Görselleştirme Teknikleri 3 7,5
Teknoloji Eğitiminde Seçme Konular 3 7,5
Jeotermal Enerji Teknolojisi 3 7,5
İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi 3 7,5
Üretim Denetimi ve Planlaması 3 7,5
Elektronik Ölçme Metodları 3 7,5
Doğru Akım Motor Kontrolü 3 7,5
Karar Süreç Mekanizmaları Kontrolü 3 7,5
Seminer 0 7,5
Yüksek Lisans Tezi 0 10
Doktora Tezi 0 10
Dönem Projesi 0 17,5
Doktora Yeterlilik Sınavı 0 17,5
Tez İzleme 0 7,5
YL Uzmanlık Alan Dersi 0 10
DK Uzmanlık Alan Dersi 0 10

* Lisansüstü eğitim süresinde alınıp başarılması gereken zorunlu dersler.

İLETİŞİM

Doç. Dr. Adnan AKKURT(Lisansüstü Eğitim Koordinatörü)
Tel: (0312) 485 11 61 - 1093
E-mail : aakkurt@gazi.edu.tr
Web page: http://w3.gazi.edu.tr/~aakkurt/