Fakülte Hakkında

Bölümler 

ESEF'nin Fakülte Kurulunca belirlenen beş bölümü ve bölümlere ait çeşitli anabilim dallarından oluşan akademik yapısı Gazi Üniversitesi Senatosu’nca 08.01.1993 tarihinde kabul edilmiştir. Bu bölümler,

         olup Eğitim Bilimleri Bölümü dışındaki bölümlerine öğrenci alımı yapılmaktadır.

Bakanlar Kurulu’nun 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı kararı ile Fakültenin kapatılmasına ve eğitim öğretimin 2015-2016 yılına kadar tamamlanmasına karar verilmiştir.

 Fakültemizde Eğitim-Öğretim 

Fakültemizdeki dersler, atölye ve laboratuar uygulama ağırlıklı olmak üzere, genel kültür, pedagojik formasyon ve alan derslerinden oluşmaktadır. Öğretim faaliyetlerinde Giyim, Tekstil, El Sanatları, Beslenme, Ağaçişleri, Metal, Elektrik, Elektronik, Seramik, Tasarım, Güç ve Enerji Kaynakları, Grafik, Matbaa olmak üzere toplam 14 atölye ile 6 Bilgisayar, 2 Eğitim Bilimleri ve 1 Tekstil olmak üzere toplam 9 laboratuar hizmet vermektedir. 2011-2012 öğretim yılında Toplam 917 öğrencinin öğrenim gördüğü Fakültemizde 9 Profesör, 7 Doçent, 26 Yardımcı Doçent, 5 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 57 Akademik ve 28 İdari Personel görev yapmaktadır.

Fakültemiz Mezunlarının İstihdam İmkanları

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü ve İşletme Eğitimi Bölümü mezunları İş Eğitimi alanına; Bilgisayar Eğitimi Bölümü ise Bilgisayar Alanına öğretmen yetiştirirken, 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı ile Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü Teknoloji ve Tasarım alanına, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü Besin/Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme alanına, Bilgisayar Eğitimi Bölümü Bilgisayar alanına, İşletme Eğitimi Bölümü Muhasebe Grubu alanına öğretmen yetiştirmeye başlamıştır. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesinin, Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü, Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü ve İşletme Eğitimi Bölümü mezunlarının ve 2005/2006 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle bu bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerinin Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenliği alanına öğretmen olarak atanmalarına devam edilmektedir.