İdari Personel

Personel İşleri Birimi:           Sait KAYA

Öğrenci İşleri Birimi:             Necla ÇOLAK