İdari Personel

Dekanlık  Sekreterliği

Asiye ÇELİK

Personel İşleri Birimi

Sait KAYA

Muhasebe Birimi

Asiye ÇELİK

Bölüm Sekreterliği

    Necla ÇOLAK

Öğrenci İşleri Birimi

Özlem BARAN