İşletme Eğitimi Bölümü

 

 

 

BÖLÜM HAKKINDA

 

İşletme Eğitimi Bölümü", Fakültemizin temelini oluşturan Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu'nun kuruluşunda İşletmecilik Bölümü olarak yer almış, okulun fakülte olarak yapılandırılması sırasında İşletme Eğitimi Bölümü adını almıştır. Bölümümüz, 2004/2005 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar, ilköğretim okullarında okutulan İş Eğitimi dersi kapsamında yer alan Ticaret ve Tarım alanı ile ilgili dersleri verecek öğretmenleri yetiştirmiştir. 2005/2006 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle bölümümüzde öğrenim gören öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenliği alanına atanmalarına devam edilmektedir.

2006/2007 Eğitim-Öğretim yılından itibaren bölümümüze kayıt yaptıran öğrenciler ise, Ticaret Meslek Liseleri ve Anadolu Ticaret Meslek Liseleri'nin muhasebe ve finansman alanı meslek derslerini; Adalet Meslek Lisesi'nin muhasebe döner sermaye derslerini ve işletme bilgisi ve toplam kalite yönetimi ile girişimcilik derslerini vermek üzere atanmaktadırlar.

Çağdaş işletme eğitimi, sadece mesleğin tekniklerini öğretmeyi değil, aynı zamanda yeni durumlara göre bir vizyon geliştirmeyi, esnekliği ve uyum sağlamayı da amaçlar. Bu anlayış çerçevesinde Bölümümüzün dört yıllık lisans eğitimi programı; genel kültür, pedagojik formasyon ve alan derslerinden oluşturulmuştur. Teorik ve uygulamalı pedagojik formasyon dersleri ile öğrencilere işletme eğitiminin verilmesinde etkili olacak yöntemler kazandırılırken; matematik, istatistik, bilgisayar uygulamaları vb. ile bir öğretmen için gerekli olan teknik beceriler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Alan dersleri ise aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına göre şekillenmektedir:

·   Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Anabilim Dalı

·   Üretim Yönetimi ve Pazarlama Eğitimi Anabilim Dalı

·   Muhasebe-Finansman Eğitimi Anabilim Dalı

·   Mali Hukuk Eğitimi Anabilim Dalı

·   Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Eğitimi Anabilim Dalı

İşletme Eğitimi Bölümü Muhasebe Grubu alanına öğretmen yetiştirmenin yanı sıra Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenlerini yetiştiren Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü'nün işletme alan derslerini de yürütmektedir.