Yönetim

Dekan Vekili: Prof Dr. Süleyman TEKELİ

Tel: (0312) 202 89 42 

Dahili: 28942

Fakülte Sekreteri Vekili: Yusuf KILIÇ

Tel: (0312) 202 34 03

Dahili: 23403

 

 

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Fakülte Kurulu Üyeleri
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Başkan
 
Üye
 
Üye
 
Üye
 
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkanı
 
Üye
 

 
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi
Yönetim Kurulu Üyeleri/Disiplin Kurulu Üyeleri
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Başkan
 
Üye
 
Üye
 
Üye
 
Üye                       
 
Üye
 
Üye
 

 

 
Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitimi Bölümü
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Besin ve Beslenme Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 
Çocuk Gelişimi ve İnsan İlişkileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 
Konaklama ve Beslenme Kurumları Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Tekstil - Moda ve Dekorasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Tüketici Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Vekili
---

 

 
Bilgisayar Eğitimi Bölümü
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Bilgisayar Yazılım Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Bilgisayar Donanım Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Vekili
---
Bilgisayar Kontrol-Kumanda Sistemleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 ---
Sayısal Yöntemler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 
Bilgisayarlı Eğitim Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---

 
Eğitim Bilimleri Bölümü
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Başkanı
---

 
Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Bölümü
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Malzeme ve Üretim Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Enerji ve Ulaşım Teknolojisi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Elektrik-Elektronik ve Telekomünikasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
 

 
İşletme Eğitimi Bölümü
Görev Ünvanı
Adı Soyad
Bölüm Başkanı
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Bölüm Başkan Yardımcısı
---
Yönetim ve Organizasyon Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Muhasebe-Finansman Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Mali Hukuk Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---
Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı
---